Mutaties

Wanneer in een tweepersoonswoning een van beide bewoners vertrekt, mag de blijvende bewoner zelf een nieuwe huisgenoot instemmen. De procedure is als volgt:

  • De vertrekkende bewoner meldt schriftelijk of persoonlijk op het kantoor aan DUWO per wanneer het huurcontract wordt opgezegd.
  • In overleg wordt een afspraak gemaakt voor de eindinspectie. Tijdens deze inspectie moet de kamer leeg en schoon worden opgeleverd. De eindinspectie zal dus in het algemeen net voor het aflopen van het contract plaatsvinden.
  • De blijvende bewoner krijgt van DUWO bericht dat hij of zij een nieuwe bewoner mag aandragen. In deze brief staat tevens een datum vermeld waarop de nieuwe bewoner uiterlijk bekend moet zijn.
  • Samen met je nieuwe huisgenoot ga je langs bij DUWO om een nieuw contract te tekenen. De nieuwe bewoner moet in elk geval een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling en bewijzen van inkomen meenemen. Voor de blijvende bewoner is dit niet nodig. Bij het ondertekenen van een nieuw contract moet de eerste maand huur direct worden voldaan.
  • Na het ondertekenen van een nieuw contract moet opnieuw huurtoeslag worden aangevraagd.
    Indien nodig moet het contract voor levering van stroom, gas en water overgezet worden. Dat moet je zelf regelen. Hetzelfde geldt voor een eventueel abonnement voor digitale televisie (Ziggo).
  • Je kunt bij Duwo een nieuw naambordje aanvragen voor op het bellenbord. Vraag bij de ondertekening van je huurcontract om het formulier daarvoor. Vul dit in en DUWO zal zorgen voor de verdere afhandeling.
  • Vergeet niet je adreswijziging door te geven bij de gemeente Delft. Zolang je bij de gemeente niet op het goede adres staat ingeschreven, kun je geen huurtoeslag aanvragen. Het doorgeven van een adreswijziging is een fluitje van een cent. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is online een formulier invullen op de website van de Gemeente Delft en alles is geregeld. Je kunt het natuurlijk ook op de ouderwetse manier doen en hiervoor langsgaan bij de publieksbalie van de gemeente aan de Phoenixstraat.