Nestoren en bewonercommissie

De Balthasar van der Polweg heeft in twee nestoren. Idealiter één in elke toren. De nestoren zijn zelf bewoners van het complex die in een aantal gevallen optreden als vertegenwoordiging van DUWO.

Nestoren

Je kunt bij de nestoren terecht voor onder meer het reserveren van de dakterrassen, het ophalen van nieuwe lampen voor in de algemene ruimten en bij problemen tussen jou en je medebewoners. De nestoren zullen in dat geval een bemiddelende rol spelen. Zij houden namens DUWO een oogje in het zeil waar het gaat om technische zaken en het naleven van het beleid (bijvoorbeeld ten aanzien van het parkeren van fietsen).

De nestoren zijn:

Bewonerscommissie

De Bewonerscommissie (BC) is een vertegenwoordiging van alle bewoners. Je kunt bij de BC terecht voor vragen, ideeën en klachten die te maken hebben met het complex.

Momenteel is er helaas geen actieve BC op de Balpol. Interesse? Neem contact op met een van de nestoren of met de huurderskoepel WijWonen.

Een BC heeft tot taak om het contact tussen de bewoners en DUWO en andere betrokken partijen, zoals de TU Delft, te onderhouden. De BC verzamelt en behandeld klachten, ideeeën en suggesties van, door en namens bewoners. Daarnaast controleert de BC de jaarlijkse servicekostenbegroting en -afrekening.