Komen Wonen

Er hiervoor twee manieren op in het complex te komen wonen: via een instemming of via reguliere inschrijving. Instemmingen komen vaker voor dan dat je kunt inschrijven op een woning: er zijn vooral tweekamerappartementen en meestal komt er maar één kamer vrij. Om in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Hieronder staat een samenvatting van de voorwaarden. Raadpleeg de meeste actuele voorwaarden via de website van DUWO.

  • Je moet als voltijdstudent ingeschreven staan aan de TU Delft;
  • Je mag niet ouder zijn dan 29 jaar. (Bij inschrijving kan voor sommige woningtypen een lagere maximum leeftijd gelden!);
  • Je inkomen mag niet te hoog zijn

Ingestemd worden (bij tweepersoonswoningen)

Het grootste deel van de woningen is bestemd voor bewoning door twee personen. Wanneer een van de twee bewoners vertrekt en de andere achterblijft, mag de achterblijvende bewoner zelf een nieuwe huisgenoot kiezen. De manier waarop dit gebeurt is aan de bewoner zelf. Vaak gebeurt dit via-via of door een instemming. De aankondigingen van instemmingen kun je bijvoorbeeld vinden via de website van DUWO.

Via inschrijving

Wanneer een hele woning ineens vrij komt, komt deze terecht in het normale systeem van woningverdeling van de regio Haaglanden. Dit houdt in dat de woning geplaatst wordt in de Woonkrant Haaglanden en op Woonnet Haaglanden. In de regio Haaglanden wordt niet met een wachtlijst gewerkt, maar wordt vooral initiatief van de woningzoekende verwacht. Elke week kun je inschrijven op maximaal twee aangeboden woningen in de regio, waarna deze op basis van leeftijd (de oudste eerst) wordt toegewezen.

Voor meer informatie over de eisen aan nieuwe bewoners en de woningverdeling in het algemeen kun je terecht bij Woonnet Haaglanden en bij DUWO.

Links

DUWO
Verhuurder van de woningen aan de Balthasar van der Polweg
Woonnet Haaglanden
Schrijf hier online in op woningen in de regio Haaglanden